Kancelaria Adwokacka | Aleksandra Sikora
Kancelaria Adwokacka | Aleksandra Sikora

Honorarium


Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem.
Jego wysokość zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania
oraz od nakładu pracy adwokata.
Co do zasady, wynagrodzenie płatne jest z góry.
Istnieje jednak możliwość indywidualnego uzgodnienia warunków płatności.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów. Rozliczenia dokonywane są w oparciu o umowę z Klientem, na podstawie paragonów fiskalnych albo faktur VAT.
Uzgodnione z Klientem honorarium adwokata nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, opłat, podatków i innych wydatków, w tym kosztów dojazdu. Obowiązek ich poniesienia ciąży na kliencie niezależnie od honorarium adwokackiego.

Proponowane sposoby rozliczania honorarium

W zależności od potrzeb Klienta i rodzaju sprawy wynagrodzenie może być ustalane:ryczałtowo

– w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy, w zakresie określonym w umowie z Klientem. Dodatkowe czynności – płatne są zgodnie z ustaloną stawką godzinową lub inną ustaloną przez strony. Ryczałt stosowany jest głównie w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność, np. za sporządzenie konkretnego pisma procesowego, opinii, projektu umowy.

godzinowo

– zależnie od czasu pracy, w kwocie ustalonej z góry za każdą godzinę pracy adwokata na rzecz danego Klienta. Wynagrodzenie ustalane w ten sposób preferowane jest głównie w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności, np. za udział w negocjacjach, udzielania porad prawnych.

Wynagrodzenie za reprezentację przed sądamiSporządzanie pism, umów, opinii prawnychPorady prawneInne czynności